2834 Úleva

```

Řekni své pochybující mysli „Ne!“

Řekni svému milujícímu srdci „Ano!“

Uleví se ti od tvého nervózního napětí.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 29, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_29