3111 Oči čistoty

```

V měsíci vidím oči čistoty.

Ve slunci vidím srdce čistoty.

V květině vidím celé tělo čistoty.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 32, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_32