3492 Nekonečně obtížnější

Pro upřímného hledajícího pravdy

a pravého milovníka Boha

je nekonečně obtížnější zůstat spát

než se časně ráno

v Boží zvolené Hodině probudit k meditaci.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 35, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_35