3516 Osvícení je nutnost

Můžeš něco potlačovat po nějakou dobu,

ale nemůžeš se tomu vyhnout navždy.

Potlačování proto není a nemůže být odpovědí.

Nutné je tu věc samotnou osvítit.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 36, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_36