4110 Bůh sestoupil

Vystoupal jsem nahoru,

abych spatřil Boží krásné Nohy.


Bůh sestoupil dolů,

aby mi dal své štědré Srdce.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 42, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_42