419 Dvacáté století

Dvacáté století

je zaplaveno

samozvanými ničemnými Mistry.


Dvacáté století

je zaplaveno

obludně bláznivými žáky.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 5, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_5