4325 Úloha mého života

Úloha mé mysli

je podvádět.

Úloha mého srdce

je věřit.

Úloha mého života

je dosáhnout.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 44, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_44