4601 Ztracená Boží Hodina

```

Kdo říká, že ztracenou Boží Hodinu

nemůže nikdo přinést zpět?

Ztracenou Boží Hodinu můžeš snadno

přinést zpět, jestliže obrátíš

úplně každý dech svého života

do překrásné a oduševnělé květiny vděčnosti. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 47, (knižně nevydáno), 1982
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_47