4620 Nic není tak bezcitné

Nic není tak bezcitné,

jako tvá mysl nečistoty.

Nic není tak surové,

jako tvé srdce nevděčnosti.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 47, (knižně nevydáno), 1982
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_47