4628 Má-li tvůj život dostatek

```

Má-li tvůj život dostatek

světla odpuštění,

potom ti Bůh zaručí kvalitu

své Blaženosti Uspokojení. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 47, (knižně nevydáno), 1982
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_47