4677 Abys byl blíže Bohu

Abys byl blíže Bohu,

buď lepším pláčem

a měj lepší úsměv.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 47, (knižně nevydáno), 1982
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_47