486 Nestačí

Nestačí, nestačí,

jestliže se lekci duchovnosti učíme

pouze z knih a od filozofů.


Musíme ji převést

do pravidelné praxe,

musíme ji žít

v její nejčistší podobě.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 5, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_5