487 Hudba je

Hudba je zábavou.

Hudba je osvícením.

Hudba je zvířecím ště›knutím člověka.

Hudba je Písní Boha a Tancem Boha pro člověka.From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 5, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_5