493 Když Tě uctívám

```

Když Tě uctívám,

jsem tak šťastný,

můj Pane.

Jsem také šťastný,

protože toto mé štěstí

mi nikdo nemůže ukrást.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 5, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_5