5122 Zázraky nejsou nezbytné

```

Na úplném začátku

tvého života aspirace

byly možná zázraky nezbytné.

Jakmile jsi ale úspěšně začal

svou vnitřní cestu,

nejen že zázraky nejsou nezbytné,

ale mohou bránit tvému rychlému pokroku

daleko za tvou představivost. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 52, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_52