524 Může to být pravda?

```

Může to být pravda?

Žádná touha mne nesvazuje,

žádné pokušení mne nepronásleduje,

žádná nedokonalost mne neničí.

Může to být pravda?

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 6, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_6