526 Vzlykající Bůh

```

Přemýšlející mysl

je potápějící se život.

Potápějící se život

je umírající slib.

Umírající slib

je vzlykající Bůh. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 6, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_6