536 Dvě nejvyšší tajemství

Můj Pán mi řekl nejvyšší tajemství:

„Mé dítě, už ti nikdy nevyhubuji.“


Pověděl jsem svému Pánu nejvyšší tajemství:

„Můj Otče-Příteli, už Tě nikdy nezklamu.“


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 6, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_6