5364. Nesrovnatelný dar lidstva

```

Nesrovnatelný dar lidstva Bohu

je jeho denní srdce vděčnosti. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 54, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_54