5419 Můj hlasitý život miluje

```

Můj hlasitý život miluje

Boha stvoření.

Můj tichý život se stane

Bohem Stvořitelem. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 55, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_55