5507 Pokaždé, když aspiruji

Pokaždé, když jsem inspirován,

stávám se písní Boží Krásy.

Pokaždé, když aspiruji,

stávám se hudbou Boží Povinnosti.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 56, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_56