5720 Naše srdce musí plakat

```

Naše srdce musí plakat

a naše oči se musí usmívat,

jestliže chceme sami sebe zcela přeměnit.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 58, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_58