5726 Nová filosofie

```

Nová filosofie:

Učit znamená učit se.

Učit se znamená stále projevovat

svou vnitřní dokonalost. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 58, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_58