5822 Zlatý most

Duchovní Mistr nepřišel

kvůli žádnému jinému důvodu,

než dát svým duchovním dětem radost,

a oni na oplátku přišly

dát radost svému Mistrovi.

Je to meditace, která mezi nimi

slouží jako zlatý most.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 59, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_59