6525 Jeho nejlepší žák

Přijmi, přijmi svého Mistra!

Přijmi jej s nadějí

a s rozhodnutím,

že se staneš jeho nejvybranějším nástrojem.

Ve chvíli, kdy bude tvá odevzdanost

naprostá a stálá,

budeš jeho nejlepší žák.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 66, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_66