6709 Co cítím, Boha zajímá

```

To, co dělám,

nemusí Boha zajímat.

Ale to, co cítím,

Boha zajímá, vždy. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 68, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_68