6711 Nově narozený život

```

Mít čistou mysl,

znamená mít nově narozený život.

A tento nově narozený život

ti pomůže nesčetnými způsoby. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 68, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_68