6724 Když tvá upřímnost uspokojí tvé srdce

```

Když tvá vlastní upřímnost

uspokojí tvé srdce,

Boží Srdce Soucitu

k tobě ihned přiběhne. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 68, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_68