6882 Říkáme tomu...

```

Když se Bůh natáhne dolů,

aby se dotkl konečného,

říkáme tomu Soucit.

Když se člověk skloní

v sebenabízení lidstvu,

říkáme tomu pokora.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 69, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_69