6891 Boží Světlo Slibu

Ve vnitřním světě

mi každý den může svítit slunce,

protože má vnitřní víra je založena

na Božím neomylném Světle Slibu.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 69, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_69