6911 Život uspokojení

```

Život zážitků

je krásný.

Život uvědomění

je plodný.

Život uspokojení

je božsky krásný,

nanejvýš plodný

a absolutně dokonalý. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 70, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_70