7001 Jeden Dotek Boha

```

Jeden Dotek Boha

z Jeho Výšky Soucitu

může přeměnit nepředstavitelné

a nesčetné slabosti člověka

do Boží vlastní nekonečné,

nesmrtelné a všemohoucí Síly. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 71, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_71