7007 Zvony názorů a písně osvobození

```

Má mysl má ráda

zvony názorů.

Mé srdce má rádo

písně osvobození. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 71, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_71