7019 Budu plakat po dokonalosti

```

Nebudu plakat po svém uspokojení.

To je úloha mého Pána.

Budu plakat po své dokonalosti.

Vskutku, toto je má úloha,

má jediná úloha.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 71, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_71