7080 K Bohu stoupající srdce

```

Co potřebuji,

je k Bohu stoupající srdce,

a ne Boha vyrábějící mysl.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 71, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_71