7220 Deprese

```

Deprese mě vyčerpává.

Deprese mě oslepuje.

Deprese mě škrtí.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 73, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_73