7304 Milovník meditace

Jsi milovník meditace.

To znamená, že věříš

ve vnitřní svět,

protože jsi tam byl

mnoho, mnohokrát.

Získáš-li z tohoto světa radost,

tvé nadšení pro meditaci

tě ponese daleko, dále, nejdále

ke tvému určenému cíli.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 74, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_74