734 Přišel jsem od boha

```

Přišel jsem od Boha Věčného Snílka.

Směřuji k Bohu Nesmrtelnému Milujícímu. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 8, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_8