757 Bůh je mou jedinou lampou

```

Když cítím,

že patřím Bohu,

jasně vidím,

že Bůh je mou jedinou lampou.

Když cítím,

že jsem pro Boha,

jasně vidím,

že Boží světlo je ve mně. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 8, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_8