7625 Zůstaň ve svém dětském srdci

Zůstaneš-li ve svém dětském srdci,

nevadí kolik chyb děláš,

budeš je zkoušet napravit

a neopakovat je.


Zůstaneš-li ve své dospělé mysli,

nebudeš dokonce ani zkoušet napravit

své chyby.

Budeš si jen připravovat

svou rakev.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 77, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_77