7633 Dvě odvěké univerzální otázky

```

Dvě odvěké univerzální otázky:

Jak mohu realizovat Boha okamžitě?

Je bezpodmínečné odevzdání vůbec kdy možné?

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 77, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_77