7635 Protože nevěříš

```

Protože nevěříš

ve hledání mysli,

protože nevěříš

v pláč srdce,

tvá radost jede rychle

vstříc smrti. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 77, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_77