7636 Dlouhý krok vstříc k Bohu

```

Ó vybraný synu Boha,

tvůj není život prázdných nadějí.

Proto je pro tebe každá hodina

dlouhým krokem vstříc k Bohu. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 77, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_77