7701 První božské pravidlo

```

Zná první božské pravidlo:

miluj Boha, jen Boha.

Zná poslední nejvyšší pravidlo:

miluj Boha bezesně

a navíc bezpodmínečně.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 78, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_78