7713 Každá božská myšlenka

```

Tak jako každá zlá myšlenka

je tvůrcem problémů,

stejně tak je každá božská myšlenka

okamžitým odstřelovačem problémů. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 78, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_78