7715 Nášlapný kámen

```

Klopýtal jsem, jen abych si uvědomil,

že samotné mé klopýtání

bylo nášlapným kamenem

k mé rychlé realizaci Boha. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 78, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_78