7797 Nejlepší zkratka

```

Nejlepší zkratka ve vnitřním světě

je oduševněle dávat

a bezpodmínečně se stát.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 78, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_78