7837 Přišel jsem ke svému Zdroji

Známému Bohu říkám:

„Přišel jsem s vděčností.Neznámému Bohu říkám:

„Přišel jsem s odevzdaností.Nepoznatelnému Bohu říkám:

„Přišel jsem ke svému Zdroji.From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 79, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_79