7840 Chceš pracovat pro Boha?

Chceš pracovat pro Boha?

Tak Jej miluj více.

Chceš milovat Boha?

Tak Mu služ více.

Chceš sloužit Bohu?

Tak se s ním sjednoť více.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 79, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_79