7906 Když obhajuješ

Když obhajuješ zvířecí v sobě,

neuvědomuješ si, že urážíš

nejen božské v sobě,

ale také to lidské v sobě?


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 80, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_80